"Dedi ki akıl uzlaşır, nefis çatışır."

"Dedi ki mesuliyet hissinden daha iyi mürebbi yoktur."

"Dedi ki gelmek irade ile ise de gitmek icazetledir."

"Dedi ki iyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır."

"Dedi ki olacağı soracağına olmuştan ibret alsana."

"Dedi ki söz hakikatin gölgesidir."

"Dedi ki yolun kanseri, ter dökmeden ve hazmedilmeden elde edilen payedir."

"Dedi ki huzur hali, her an huzurda olduğunu bilmektir."

"Dedi ki hakikat sürekli hareketten kaynaklanan ve daima yenilenen neşedir."

"Dedi ki ilim bildiğin değil yararlanabildiğindir."

"Dedi ki şikayet sakat değildir, sakat olan faniye şikayet etmektir."

"Dedi ki kaderin, isyan ettiğinde mağlup edemeyeceğin hasmın, itaat ettiğinde yolunu açan dostundur."

"Dedi ki yemediğimiz kârdır."

"Dedi ki öğrendiklerine uygun işi yaparsan, sustuğun zaman işlerin konuşur."

"Dedi ki her kazandığın senin rızkın değil, belki başkasına ikram için kazanıyorsun."

"Dedi ki zayıfın silahı şikâyettir."

"Dedi ki insanların en akıllısı, kendisini en çok kendisinden koruyandır."

"Dedi ki namazının kıvamını merak eden manevi haline baksın; dedikodu, pintilik ve fahşa varsa o namaz eksiktir."

"Dedi ki zenginin en hayırlısı fakiri düşünen, fakirin en hayırlısı zengini düşünmeyendir."

"Dedi ki itikadi ilke ve kavramlar sıfat olmaz. Misal, İslam iktisadı olmaz, Müslümanların iktisadı olur."

1.0x atla
BAŞLA